strony www lublin
strony internetowe lublin

Instytut Polski

Projekt strony internetowej

strony www

Instytut PL

Instytut Polski w Sankt Petersburgu

Serwis internetowy Polskiego Instytutu w Rosji. Placówka podległa Ministrowi Spraw Zagranicznych, która ma na celu promocję i popularyzację dorobku polskiej kultury we wszystkich dziedzinach i osiągnięć polskiej myśli intelektualnej i naukowej w Płn. Rosji, nawiązywaniem kontaktów z opiniotwórczymi środowiskami sfery humanitarnej, popieraniem współpracy miedzy Polska a Rosją, rozpowszechnianiem informacji nt. Polski i współczesnych Polaków, polskiego życia społeczno-politycznego, gospodarczego, kulturalnego, wspieraniem nauki języka polskiego.

strony internetowe

Z Instytutami Polskimi współpracują instytucje kultury w Polsce, które w swoich zadaniach statutowych umieściły współpracę międzynarodową. Są to m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Książki, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Adama Mickiewicza.

strona www

Jesteś zainteresowany współpracą? Wyślij zapytanie ofertowe lub umów się na spotkanie.